Εδώ θα βρείτε τα αρχεία για λήψη όπως λογότυπο και σήμα για τον ιστότοπό σας.

Τα αρχεία είναι διαθέσιμα σε εικόνα χωρίς φόντο (png) και σε vector (svg), ώστε να χρησιμοποιήσετε όποια μορφή θέλετε.

Λογότυπο Σωματείου

Σήμα για website

*Αφού τοποθετήσετε το σήμα στον ιστότοπό σας, θα πρέπει πατώντας στο σήμα να υπάρχει σύνδεσμος στο https://wjunion.gr