Πληροφορίες Καταστήματος

Επωνυμία Εταιρίας
Μπαντούνας Νικόλαος

Διακριτικός Τίτλος
Badounas Jewelry

Διεύθυνση Καταστήματος
Ταβουλάρη Αναστασίου 2, 29100, Ζάκυνθος

Τηλέφωνα
2710226340

Eshop
www.badounas.com

Email
info@badounas.com